Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING HENRY’S CULTUUR CATERING EN HENRY’S PARTY CATERING

Alkmaar, MEI 2018

Binnen deze beide BV’s is Walter van Westbroek verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 42015701, en per mail via Walter@henrys.nl

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor het betalen van salarissen en andere daaraan gerelateerde betalingen.. Deze gegevens zijn bij de directie van genoemde Bv’s bekend, bij de salaris administrateur, en bij de pensioenbond.

Deze persoonsgegevens worden bijgehouden en bewaard tot maximaal 2 jaar na uitdiensttreding van de medewerker. De medewerker heeft te allen tijde het recht om zijn of haar gegevens in te zien.

Bij het opvragen van informatie via het contact formulier op deze website worden de gegevens van de aanvrager niet bewaard.

Indien er door iemand bezwaar gemaakt wordt tegen de verwerking van persoonsgegevens binnen beide Bv’s kan dit door middel van een aangetekend schrijven naar de directie van Henry’s Cultuur Catering, t.n.v. Walter van Westbroek.

Eventuele klachten omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunnen ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring